Dipercayai

Archery World Champion 3D

appmatrix51
50.76MB
Muat Turun
Muat turun 25k - 50k
Versi 1.5.3 2 minggu yang lalu

Perihalan bagi Archery World Champion 3D

The best archery game.
Popular Olympic sport of archery.
Everyone can play. Just aim and shoot.
Free archery game you can play with people from around the world.
Precise control and realistic graphics will make you feel like you are playing a real game.
A variety of tools are available. Create your own archery equipment.
Play a game with the world archery champion and be the best.

390 rounds of sinlge game
270 rounds of dual game
390 round of hunting
ELITE GAME
'Game with friends' mode
CLOUD SAVE
*Notifications*
When the cloud, please save twice.

If you are a fan of a archer and archery, shooting game, you can't miss the world champion 3D archery game.

========================================================================Essential: [Permission]
If you have denied permissions, you can not use a service.
You must necessarily allow the required permissions.
If you have selected "Do not see permission settings anymore", set the permissions yourself.

[Adjustment procedure]
Options> Applications> Archery World Champion 3D> Permissions> Storage / Phones / Address Book (Use with Allow)

[Pictures, media, file access]
These permissions are features required to save the game to external storage.

[Address Control]
It is used for Google Play features (login, results and leaderboards).
Permainan memanah yang terbaik.
Sukan Olimpik popular memanah.
Semua orang boleh bermain. Matlamat dan menembak.
Permainan memanah percuma anda boleh bermain dengan orang dari seluruh dunia.
Kawalan tepat dan grafik yang realistik akan membuatkan anda berasa seperti anda bermain permainan sebenar.
Pelbagai alat tersedia. Buat peralatan memanah anda sendiri.
Main permainan dengan juara memanah dunia dan menjadi yang terbaik.

390 pusingan permainan sinlge
270 pusingan permainan dwi
390 pusingan pemburuan
GAME ELITE
'Permainan dengan mod kawan'
SAUDARA MUDAH
* Pemberitahuan *
Apabila awan, sila simpan dua kali.

Jika anda seorang penggemar pemanah dan memanah, permainan menembak, anda tidak boleh terlepas juara dunia permainan memanah 3D.

================================================== ====================== Penting: [Kebenaran]
Sekiranya anda menafikan kebenaran, anda tidak boleh menggunakan perkhidmatan.
Anda semestinya membenarkan kebenaran yang diperlukan.
Jika anda telah memilih "Jangan melihat tetapan kebenaran lagi", tetapkan keizinan anda.

[Prosedur penyesuaian]
Pilihan> Aplikasi> Juara Dunia Memanah 3D> Kebenaran> Simpanan / Telefon / Buku Alamat (Gunakan dengan Benarkan)

[Gambar, media, akses fail]
Kebenaran ini adalah ciri yang diperlukan untuk menyimpan permainan ke storan luaran.

[Kawalan Alamat]
Ia digunakan untuk ciri Google Play (log masuk, keputusan dan papan pendahulu).

Lihat lanjut

Penilaian pengguna untuk Archery World Champion 3D

4.83
6
5
5
4
1
3
0
2
0
1
0

Ulasan tentang Archery World Champion 3D

Bahasa
Tiada ulasan tentang Archery World Champion 3D, jadilah yang pertama!

Bendera Archery World Champion 3D

trusted bendera
Berjalan dengan baik 0
needs licence bendera
Memerlukan lesen 0
fake bendera
Apl tiruan 0
virus bendera
Virus 0
appmatrix51 avatar stor
appmatrix51 Stor 46 35.97k

APK maklumat tentang Archery World Champion 3D

Versi APK 1.5.3
Keserasian Android 4.1.x+ (Jelly Bean)


Muat turun Archery World Champion 3D APK
Muat Turun